COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

FOTO AV. LUCIANA MIHAI

U.N.B.R
BAROUL BUCUREŞTI
CABINET DE AVOCAT „MIHAI LUCIANA ANTOANINA”
Str. Valeriu Branişte nr. 56, Bl. 5, Sc.A, Et. 2, Ap. 6, sector 3 – Bucureşti
Tel./Fax.: +40213217882; e-mail: lucianamihai@gmail.com

Av. Luciana Mihai este titular al Cabinetului de Avocat, “Mihai Luciana Antoanina”, având sediul profesional în Bucureşti, str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 3.

Asigurarea de malpraxis pentru membrii A.M.S.P.P.R.
în baza contractului AMSPPR şi S.C. Allianz Ţiriac Asigurări S.A.

ASIGURAREA DE MALPRAXIS – OBLIGAŢIE LEGALĂ SAU O FORMĂ DE PROTECŢIE JURIDICĂ A MEDICULUI STOMATOLOG?

CLARIFICĂRI JURIDICE DESPRE VÂNZAREA CABINETELOR

Consecinţele admiterii excepţiilor de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr. 110 / 2005 asupra procesului de privatizare a cabinetelor medicale

Codul de etică şi mediere – un standard de moralitate şi dialog

Ce este un cod moral
În societatea modernă a secolului al XXI-lea rolul asociaţiilor de drept privat, aşa-numite organizaţii nonguvernamentale (ONG), fiind în continuă creştere şi nevoia de auto-reglementare a acestor organizaţii a devenit necesară.

Consideraţii asupra raportului contractual dintre medicul dentist şi tehnicianul dentar în temeiul Legii nr. 96 / 2007

Actul medical întreprins de medicul dentist în cabinetul său de practică medico-dentară presupune, dincolo de competenţa şi abilităţile specifice profesiei, dihotomia de ordin managerial clientelă – furnizori.

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale
utilizate în cabinetul de medicină dentară

Temei juridic

Vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale în baza O.U.G. nr. 68 / 2008

Preambul

Modalitatea de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (factură şi chitanţă) emise de cabinetul de medicină dentară – conţinut minimal obligatoriu

Av. Luciana Mihai

Autorizarea sanitară a funcţionării cabinetelor de medicină dentară în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului,
în conformitate cu Ordinul nr. 1030 / 2009 emis de
Ministerul Sănătăţii

Temei legal şi sfera de aplicare

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale utilizate în cabinetul de medicină dentară – modificări şi completări la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1662 / 2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

Preambul