COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

ACORDUL PACIENTULUI PENTRU TRATAMENT
ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE
ALE LEGII NR. 95 / XV / 2006 ŞI A NORMELOR ULTERIOARE

Subsemnata(ul) (completaţi cu majuscule)................................................................ domiciliat(ă)în...................................... str......................................... nr.............. bl.......... în calitate de pacient (tutore al minorului.......................................................)

FIŞA DE STARE GENERALĂ DE SĂNĂTATE

BINE AŢI VENIT ÎN CABINETUL NOSTRU!
Înainte de a discuta despre dorinţele şi necesităţile dumneavoastră de tratamente stomatologice ne sunt necesare datele personale (pe verso), precum şi situaţia sănătăţii generale. Siguranţa dumneavoastră poate depinde de completarea corectă a acestui formular ! Toate acestea ne sunt utile pentru a vă cunoaşte şi pentru a vă putea oferi un tratament cu risc minim pentru dumneavoastră.
Dacă aveţi neclarităţi, întrebaţi medicul stomatolog înainte de a completa rubricile. Puneţi X pe căsuţa corespunzătoare.
Protocol 1 incaperiProtocol 2 obiecte inventarProtocol 3 supraf. lucru


PROIECT DE MODEL

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (*)
CABINET STOMATOLOGIC – LABORATOR DENTAR

Art. 1. – Părţile contractante
1.1. - Subscrisa CMI …………………. / S.C ………….. S.R.L cu sediul (social) în localitatea……………….., str…………… nr. …., înregistrată la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale / Oficiul Registrului Comerţului sub nr……………, identificată prin C.U.I. / C.I.F.nr. ……………………având contul nr. ……………………. deschis la Banca …………………sucursala………………., reprezentată de dr. …………………………….. administrator-asociat / medic titular în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi

AMSPPR vă informează :
1. Igiena personală dentară corectă, obligatorie, de 2 ori pe zi, (de 5 minute în fiecare seară şi dimineaţă) vă oferă cea mai ieftină, dovedită şi eficientă metodă de a participa activ şi conştient la propria îngrijire a sănătăţii buco - dentare.

2. Urgenţele stomatologice se datorează în cea mai mare măsură propriei neglijenţe (îndelungate) şi lipsei controlului preventiv la 6 luni ; de aceea trebuie să aveţi răbdare până ce suferinţele dumneavoastră neprogramate vor fi rezolvate în mod eficient şi profesionist !