COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

LEGE Nr. 629 din 13 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 724 din 13 noiembrie 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

ORDONANTÃ Nr. 124 din 29 august 1998
privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 29 august 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) şi al art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 21 februarie 2007

Având în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

Ministerul Sanatatii Publice

Ordin nr. 840/2007

din 14/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23/05/2007

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 261/2007

Avand in vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007
pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 22 august 2007

LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Text în vigoare începând cu data de 12 mai 2005
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 9 mai 2005:
- Legea nr. 102/2005.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Scop

LEGE Nr. 96 din 16 aprilie 2007
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 20 aprilie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 1

ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007
privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

SECTIUNEA 1
Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ART. I

ORDIN Nr. 1040 din 8 iulie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 16 iulie 2004