COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Libertate si liberalism 20 ani

AMSPPR 1990 - 2010
LIBERTATE ŞI LIBERALISM

Probabil nici unul dintre membrii fondatori ai AMSPPR nu îşi putea imagina în 1990 numeroasele evoluţii spectaculoase ale societăţii în următorii 20 de ani. Cine îşi putea imagina pe atunci evoluţia „celebrelor” computere 286 spre actualele PC-uri cu memorii de Terrabiţi, evoluţia incredibilă a internetului, a sateliţilor din care ţi se filmează maşina în parcare, evoluţia comunicaţiilor până la dependenţa de telefonia mobilă şi de e-mail, apariţia automobilelor cu alimentare hibridă, a dvd-urilor, a blu-ray-urilor, etc. Acestea doar ca să ne referim la tehnologie.
Cine îşi putea imagina în 1990 evoluţia explozivă a economiei Chinei, Nelson Mandela conducând Africa de Sud, războaiele din Irak, terorismul de masă, Uniunea Europeană extinsă până la Marea Neagră, apariţia monedei unice Euro, criza globală, Barrack Obama ales preşedintele SUA, Herta Muller din Timişoara luând premiul Nobel ?
Cine îşi putea imagina pe atunci evoluţia noii democraţii din România spre corupţia, cinismul şi autarhia actuală ?
Cine îşi putea imagina pe atunci, în domeniul strict profesional şi intern, evoluţia stomatologiei private româneşti ? În stomatologia românească din ultimii 20 de ani s-au întâmplat în principal următoarele evenimente: înfiinţarea prin liberă asociere a AMSPPR în 1990 şi ulterior a altor asociaţii profesionale, înfiinţarea prin efectul legilor a CMR în 1995 şi a CNASS în 1997, înfiinţarea organizaţiei legale obligatorii CMDR în 2004. Fiecare din aceste evenimente sociale, politice şi economice din cadrul profesiei au fost însoţite de la început de atitudini pro şi contra din partea medicilor stomatologi interesaţi. Pro şi contra AMSPPR în 1990, pro şi contra CMR în 1995, pro şi contra CNASS în 1997, pro şi contra CMDR în 2004.
Diferenţele esenţiale între o asociaţie liberă şi structurile instituţionale obligatorii constau în fundamentele şi motivaţiile constituirii lor facultative, respectiv prin efectul legii. Dacă într-o asociaţie profesională ne-guvernamentală apartenenţa este determinată de voinţa directă şi de interesul privat al membrilor, în organizaţiile obligatorii apartenenţa este impusă de voinţa indirectă a legiuitorului cu scopul de reglementare şi control strict al intereselor publice.
Din păcate în ultimii ani multe dintre organizaţiile profesionale legale s-au etatizat şi birocratizat, identificându-se în final până la confundare cu instituţiile statale / guvernamentale, reglementând şi controlând profesiile din punctul de vedere al intereselor publice ale unui stat ineficient şi corupt.
Numeroşi profesionişti liberali instalaţi în noile funcţii cvasi-publice bine remunerate au uitat peste noapte principiile liberalismului, elaborând în mod regulat decizii şi regulamente etatiste, centraliste, birocratice şi nefavorabile, acceptând cu servilism controlul, dirijarea şi manipularea profesiei de înalţi salariaţi ai statului ineficient şi corupt.
În spiritul statal, centralist, atoateştiutor şi uni-partinic al anilor 50 s-au întreprins toate eforturile pentru denigrarea, sabotarea şi dacă se poate desfiinţarea oricărei activităţi liberale. AMSPPR a devenit principala ţintă a celor pentru care libertăţile constituţionale şi drepturile fundamentale ale omului sunt un pericol permanent pentru auto-menţinerea în funcţie.
Caracterul non-guvernamental, ne-etatist, al unei organizaţii profesionale a fost, este şi va fi fundamental pentru apărarea intereselor private ale întreprinzătorilor liberi. Ingerinţele şi agresiunile diverse ale statului ineficient şi corupt au îmbrăcat forme diverse şi mascate, în acest context caracterul de Organizaţie Non Guvernamentală devenind o adevărată şi preţioasă raritate.
AMSPPR a rămas şi în 2010 una dintre puţinele asociaţii complet independentă faţă de stat, consecventă apărării şi conservării idealurilor liberale ale profesiei, imaginate de membrii fondatori ai asociaţiei în anul 1990.
Este o dovadă încurajatoare şi pozitivă faptul că în pofida tuturor vicisitudinilor, prigoanelor, persecuţiilor, minciunilor şi nedreptăţilor îndreptate atât împotriva AMSPPR ca asociere în sine cât şi asupra membrilor din conducerea asociaţiei, numeroşi medici stomatologi privaţi cu coloană vertebrală au optat să rămână membri AMSPPR, sfidând modelul altora care au dezertat din funcţiile în care au fost aleşi în / prin AMSPPR pentru a se înregimenta în trendul general şi alarmant de slujbaşi servili cvasi-statali.
AMSPPR şi-a asumat de la constituirea sa caracterul unei asocieri private şi de elită şi prin aceasta posibil minoritară în grupul profesional. La 20 de ani de la înfiinţare AMSPPR este în 2010 o alternativă liberă la „unanimitatea” de gândire şi de exprimare, propunând şi punând în practică principiul „unităţii în diversitate”.
Cu toate evenimentele majore menţionate succint şi ne-exhaustiv în primul paragraf, specificul societăţii româneşti din 2010 ne obligă să afirmăm că există toate argumentele pentru a susţine şi dovedi că spiritul şi motivaţiile de a fi membru în asociaţia liberă AMSPPR nu s-au schimbat cu nimic în esenţa lor în anul 2010 faţă de anul 1990.
Coeziunea medicilor stomatologi privaţi sub umbrela comună a asociaţiei constituţionale de tip ONG corespunde necesităţilor actuale din ce în ce mai evidente de a realiza o poziţie coerentă în faţa abuzurilor din ce în ce mai numeroase, a corupţiei din ce în ce mai evidente şi a manipulărilor din ce în ce mai ascunse, toate subminând fundamentele etice şi morale ale exercitării profesiei noastre prin excelenţă liberală.
Dr. Voicu A. David
Preşedinte AMSPPR