COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Afis AMSPPR pentru pacienti

AMSPPR vă informează :
1. Igiena personală dentară corectă, obligatorie, de 2 ori pe zi, (de 5 minute în fiecare seară şi dimineaţă) vă oferă cea mai ieftină, dovedită şi eficientă metodă de a participa activ şi conştient la propria îngrijire a sănătăţii buco - dentare.

2. Urgenţele stomatologice se datorează în cea mai mare măsură propriei neglijenţe (îndelungate) şi lipsei controlului preventiv la 6 luni ; de aceea trebuie să aveţi răbdare până ce suferinţele dumneavoastră neprogramate vor fi rezolvate în mod eficient şi profesionist !

3. Pentru propriul interes şi al sănătăţii dumneavoastră generale, declaraţi medicului stomatolog curant toate afecţiunile generale de care aţi suferit, de care suferiţi, cu care sunteţi în tratament şi medicamentele pe care eventual le consumaţi în mod regulat.

4. Medicul stomatolog pe care l-aţi ales să vă trateze cât şi întregul personal medical al cabinetului său se perfecţionează continuu (în mod obligatoriu), urmând modalităţi variate de Educaţie Medicală Continuă; Nu ezitaţi să le cereţi opinia profesională.

5. Calitatea tratamentelor stomatologice efectiv realizate este o preocupare primordială şi permanentă a medicului dumneavoastră curant, în concordanţă cu nobilul conţinut al jurământului hipocratic, depus de medicii din întreaga lume civilizată.

6. Un tratament medical şi stomatologic de calitate necesită timp şi etape, obligatorii pentru vindecare funcţională. De aceea nu exercitaţi presiuni asupra medicului dumneavoastră curant solicitând termene imposibile din punct de vedere biologic.

7. Toată aparatura specifică, instrumentarul mare şi mic, materialele, medicamentele, dezinfectantele, ş.a.m.d., utilizate în cabinetul stomatologic sunt testate, omologate şi produse conform înaltelor standarde (de strictă calitate) ale Uniunii Europene.

8. Când în alegerea variantelor optime de tratament intervine un asigurător social de
sănătate, (precum C.N.A.S.S.), trebuie să aveţi în vedere că finanţarea este limitată la un
plafon maxim lunar, vizându-se numai anumite manopere medicale, existând multă
birocraţie şi neasigurându-se calitatea serviciilor stomatologice.

9. Tratamentul dumneavoastră stomatologic, de la o obturaţie simplă ocluzală la o proteză totală este un unicat, o „operă de artă manuală”, ce nu se potriveşte nici unui alt om de pe glob ! Fiţi de aceea mândru de acest tratament şi de autorul lui !

10. Într-un onorariu al medicului stomatolog curant mai mult de 66 % sunt reprezentate de cheltuielile directe (materiale specifice) şi indirecte (regie, salarii, investiţii, etc.) ale cabinetului său.
Din toate aceste motive A.M.S.P.P.R. vă recomandă să urmaţi întocmai recomandările medicului stomatolog ales de dumneavoastră !