COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

CV av. Luciana Mihai

FOTO AV. LUCIANA MIHAI

U.N.B.R
BAROUL BUCUREŞTI
CABINET DE AVOCAT „MIHAI LUCIANA ANTOANINA”
Str. Valeriu Branişte nr. 56, Bl. 5, Sc.A, Et. 2, Ap. 6, sector 3 – Bucureşti
Tel./Fax.: +40213217882; e-mail: lucianamihai@gmail.com

Av. Luciana Mihai este titular al Cabinetului de Avocat, “Mihai Luciana Antoanina”, având sediul profesional în Bucureşti, str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 3.
Este membru al Baroului Bucureşti şi al U.N.B.R. din anul 2004 (în urma examenului de admitere la care a obţinut media 9,20) şi de asemenea este membru al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor.
În ceea ce priveşte calificarea profesională, este avocat definitiv, absolvent al Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor şi absolvent a două masterate, obţinând titlurile de master în Drept comunitar şi master în Medierea conflictelor în drept.
În urma pregătirii profesionale ca mediator în cadrul programului de asistenţă oferit Centrului de Mediere din Craiova de către Ambasada S.U.A. este şi mediator, în curs de autorizare.
Practica avocaţială a Cabinetului de Avocat, “Mihai Luciana Antoanina” este preponderent cea de asistenţă şi consultanţă acordată persoanelor juridice (societăţi comerciale, asociaţii profesionale sau ştiinţifice), al căror domeniu de activitate este conex cu ramuri de drept precum: dreptul comercial, dreptul contractelor, dreptul muncii, dreptul medical, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul comunitar.
Activităţile de negociere şi mediere ca şi cele de consultanţă legală în management sunt aplicate constant în domeniile de expertiză profesională, principiul fundamental fiind întotdeauna primum non nocere.
Din luna octombrie a.c. dna. av. Luciana Mihai este avocatul A.M.S.P.P.R., calitate în care va redacta articole cu conţinut juridic pe teme de interes sau noutate legislativă, ce vizează medicul stomatolog şi practica sa profesională.
Cititorii revistei, membrii A.M.S.P.P.R., pot adresa întrebări de interes general în domeniu pe adresa de email....la care vi se va răspunde pe aceeaşi cale sau chiar în cadrul acestei rubrici.