COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Model acord pacient pentru tratament

ACORDUL PACIENTULUI PENTRU TRATAMENT
ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE
ALE LEGII NR. 95 / XV / 2006 ŞI A NORMELOR ULTERIOARE

Subsemnata(ul) (completaţi cu majuscule)................................................................ domiciliat(ă)în...................................... str......................................... nr.............. bl.......... în calitate de pacient (tutore al minorului.......................................................)
născut(ă) în data de ............................în localitatea..........................................judeţul…….........................ţara............................
telefon fix…………………..………telefon mobil………………………….e-mail……………………..…………………………………..

Am declarat medicului stomatolog curant toate antecedentele mele medicale cunoscute, afecţiunile generale şi locale de care sufăr, cu care sunt în tratament, medicamentele curente pe care le consum, toate consemnate în fişa de stare generală de sănătate completată de mine (pe partea opusă a prezentului acord).
Am luat la cunoştinţă despre propriile diagnostice stomatologice complexe stabilite per dinte şi / sau per arcadă, despre natura, scopul, posibilităţile şi limitele tratamentelor de specialitate, despre alternativele viabile de tratament, despre riscurile şi consecinţele acestora. Am fost informat despre prognosticul şi evoluţia afecţiunilor de care sufăr fără aplicarea la timp a tratamentelor propuse de medic.
Natura şi scopul tratamentelor ce vor urma sunt: îndepărtarea durerilor, a focarelor de infecţie, restaurarea funcţiilor deficitare: masticaţia, deglutiţia, fizionomia, vorbirea, estetica facială, etc.

În cadrul planului de tratament am fost informat şi îmi dau consimţământul pentru una, mai multe sau toate din următoarele acte medicale descrise pe scurt mai jos, stabilite de medic în funcţie de diagnosticele şi necesităţile mele de tratament.
 Tratamente profilactice şi de întreţinere a sănătăţii orale, precum învăţarea igienei corecte, controale anuale preventive,
 Tratamente de calmare a durerii şi reducere a inflamaţiei precum anestezii, calmante, devitalizante, drenaje, antibiotice,
 Tratamente ale infecţiilor osului şi ţesuturilor vecine precum extracţii, incizii, rezecţii, decapuşonări, mici intervenţii chirurgicale,
 Tratamente de îndepărtare a cariilor dentare şi ale altor leziuni şi înlocuirea acestora cu diferite materiale de obturaţie, etc.
 Tratamente de îndepărtare a nervului (pulpei) infectat, de dezinfectare repetată şi obturare a canalelor radiculare, etc.
 Tratamente de îndepărtare a tartrului, a obturaţiilor vechi, neadaptate, a lucrărilor protetice necorespunzătoare, etc.
 Tratamente complexe ale afecţiunilor gingiei şi ţesuturilor adiacente : gingivite, parodontite, parodontoze, migrări, etc.
 Tratamente ale afecţiunilor părţilor moi ale gurii, ale mucoaselor, ale limbii, etc.; Diverse tratamente medicamentoase, etc.
 Tratamente de reconstituire a coroanei dentare distruse prin diferite materiale, ştifturi, pivoturi, dispozitive, coroane, etc.
 Tratamente de înlocuire a dinţilor lipsă prin elemente de înlocuire fixe: punţi dentare din diferite materiale, implante, etc.
 Tratamente de înlocuire a dinţilor lipsă prin elemente de înlocuire mobile: proteze parţiale, totale, scheletate, etc.

Prin prezenta declar că sunt de acord cu planul de tratament propus de medicul stomatolog, cu toate etapele sale, cu tratamentele efectiv realizate de medicii stomatologi şi angajaţii / colaboratorii acestora (asistente medicale, tehnicieni dentari, etc.) cu eventualele modificări impuse pe parcurs de evoluţia afecţiunilor, cu complicaţiile şi riscurile în general acceptate ale metodelor de investigaţie, diagnostic şi tratament.
În cazul unei schimbări majore de stare generală de sănătate, de diagnostice sau în planul de tratament, inclusiv prin evoluţia neprevăzută şi nefavorabilă a afecţiunilor locale, sunt de acord să semnez un nou formular de acord, adecvat noilor situaţii.
Înţeleg că prin ne-urmarea etapelor de tratament îmi asum riscurile şi consecinţele ca toate afecţiunile mele să progreseze şi să se înrăutăţească, până la pierderea completă a funcţiilor menţionate în paragraful 3.

Sunt de acord să respect întocmai toate recomandările medicale, regulamentul de funcţionare al cabinetului, programările şi secvenţa acestora, onorariile / tarifele afişate ale diferitelor tipuri de tratamente şi restaurări, alese şi stabilite de comun acord împreună cu medicul stomatolog curant.
Am luat la cunoştinţă şi înţeleg pe deplin conţinutul prezentului Acord al pacientului pentru tratament şi îl semnez în cunoştinţă de cauză liber(ă) şi nesilit(ă) de nimeni.

DATA SEMNĂTURĂ PACIENT
(TUTORE AL MINORULUI)

............................. ..................................................