COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE

Colegiul redacţional:
Dr. Pantel Marton Gyorgy
Dr. Bogdan Popescu
Dr. Radu Ţepordei
Dr. Mihai Tozlovanu
Av. Luciana Mihai
Ing. Narcisa Carmen Şorop


Colegiul ştiintific de redacţie:
Şef. lucrări Dr. Liviu Zetu
Şef. lucrări Dr. Dragoş Epistatu
Prof. Dr. Ştefan Ioan Stratul
Prof. Dr. Irina Zetu
Prof. Dr. Nathan Fuhrmann
Dr. Bogdan Oprea
Dr. Dan Ioan Lazăr
Dr. Ionuţ Brânzan
Dr. Sanda Danciu-Stanoiu
Asist. Dr. Bogdan Bâldea


Redactor şef:
Dr. Vlad Cristian Deac


Secretariat redacţie:

 Anamaria Capotescu 


Contacte:
Adresa redacţiei:
Redacţia: AMSPPR-Str. Vicenţiu Babeș nr. 24 ap.6 cod 310029 Arad, jud. Arad
Tel./Fax: 0257-206.180
Email: redactie@dental.ro
Web: www.viatastomatologica.ro


Redactare afişe şi editare imagini:

Monica Butnaru
0740 315 218
www.monicabutnaru.com

Declaratii FDI Suedia 2008

DECLARAŢII DE POLITICĂ PROFESIONALĂ ALE FDI
ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ MONDIALĂ A FDI
26 SEPTEMBRIE 2008, STOCKHOLM, SUEDIA

RECOMANDĂRI PENTRU CERCETĂRILE CLINICE ALE MATERIALELOR RESTAURATIVE

FOND
Criteriile pentru evaluarea clinică a materialelor restaurative (criteriile 'Ryge', sau ' Serviciul de Sănătate Publică al SUA (USPHS)) au fost publicate la începutul anilor 1970. Cu toate acestea, de atunci, au fost făcute numeroase modificări ale acestor criterii într-un mod ne-coordonat în plus materialele restaurative îmbunătăţindu-se considerabil. În consecinţă, este recomandat un nou sistem de protocol al evaluării clinice.

DECLARAŢIE
• Costul ridicat al cercetărilor clinice al materialelor restaurative necesită modele care să fie standardizate, cantitative, sensibile, fiabile şi valide.
• Cercetările clinice sunt necesare atât într-un mediu academic, pentru a evalua noi materiale şi tehnici ( 'studii de eficacitate') cât şi în mediul practicii de bază, pentru a evalua performanţele acestora în condiţii de „teren” ( „studii de eficacitate”).
• Aprobări etice adecvate trebuie să fie obţinute înainte de coordonarea unei cercetări clinice.
• Criteriile biologice, funcţionale şi estetice trebuie să fie evaluate pentru o perioadă adecvată de timp.
• Analizele statistice ar trebui să includă prevederi pentru restaurările imposibil de evaluat, de exemplu prin utilizarea analizelor de durabilitate („grafic actuarial”).
• FDI, Federaţia Dentară Internaţională, recomandă ca cercetătorii din domeniul materialelor restaurative trebuie să utilizeze modele de studiu relevante şi criterii de evaluare publicate în bibliografia următoare

(vezi Declaraţie FDI originală în Buletinul Informativ Naţional „Quo Vadis nr. 1 / 2009).

APĂRĂTOARELE DE GURĂ ÎN SPORT

FOND
Participanţii de toate vârstele, sexele şi la toate nivelele de calificare prezintă riscul de a suporta leziuni orale datorate practicării unui sport atât la nivel de agrement, cât şi la nivel competitiv.
Leziuni traumatice orale apar de asemenea şi în activităţi non-contact şi exerciţii. Studiile au arătat în mod semnificativ că apărătoarele de gură personalizate oferă o protecţie semnificativă împotriva rănirilor intra-orale furnizând o protecţie de suprafaţă rezilientă care distribuie şi disipă forţele de impact. Cu toate acestea, există insuficiente dovezi pentru a confirma că apărătoarele de gură previn leziunile de contact.
Într-o meta-analiză, riscul general de rănire în timpul activităţilor atletice a fost găsit a fi de 1.6-1.9 ori mai mare pentru cei care nu purtau apărătoare de gură comparativ cu purtătorii de apărătoare de gură. Un studiu efectuat la echipele de baschet dintr-un colegiu a constatat că atleţii care au purtat apărătoare de gură au avut în mod semnificativ mai puţine leziuni orale (1.16 la 1.000 de expuneri atletice) decât cei care nu au purtat apărătoare de gură (3.00 la 1.000 de expuneri atletice).
Probele sugerează că apărătoarele de gură personalizate furnizează cel mai bun nivel de protecţie şi confort la purtare, că protectoarele de gură realizate direct în gură („muşcă-şi- fierbe”) sunt mai puţin adecvate şi faptul că ele oferă cel mai mic nivel de protecţie şi confort la purtare.

DECLARAŢIE
FDI, Federaţia Dentară Internaţională recomandă:
• ca asociaţiile dentare naţionale să promoveze beneficiile apărătoarelor de gură în sport incluzând prevenirea leziunilor oro-faciale şi în rândul profesioniştilor de îngrijiri de sănătate orală şi a publicului
• ca profesioniştii din domeniul îngrijirii sănătăţii orale să determine dacă pacienţii acestora participă la orice sport, sau la orice activităţi care suportă un risc de rănire orală
• ca oamenii de toate vârstele să poarte o apărătoare de gură pe parcursul participării la orice astfel de activităţi sportive
• ca pacienţii să fie educaţi despre beneficiile apărătoarelor de gură în prevenirea rănirilor oro-faciale, inclusiv prin consilierea adecvată despre tipurile de apărătoare de gură, despre proprietăţile lor de protecţie,despre costuri şi beneficii.

Traducere
Anamaria Capotescu